De kracht van een stilte in een presentatie

De kracht van pauzes in je presentatie

Bereik het hart met een stilte in je presentatie

Winston Churchill bereikt het hart van zijn publiek met welgekozen stiltes in zijn presentaties

Stilte is een ondergewaardeerde sterke kracht.

Heb je wel eens op een treinreis in een stiltecoupé gezeten? Dan weet je hoe weinig mensen stil kunnen zijn. We zijn heel vaak omringd door geluid. Ook in communicatie gaan mensen stiltes graag uit de weg. Het lijkt wel alsof we bang zijn voor stilte, alsof het saai of verontrustend is. Toch is er niets zo krachtig als het gebruik van korte pauzes in je presentatie. 

We worden omringd door het geluid van verkeer, van pratende of luid discussiërende mensen, van joelende kinderen. Of van muziek uit onze headsets.

Het is in Nederland een hele opgave om een plaats te vinden waar je, behalve af en toe het fluiten van een vogel, helemaal niets kunt horen. Heb je toch zo’n plekje gevonden? Ervaar dan hoe heilzaam en rustgevend stilte kan zijn.

Het is alsof je hoofd zich met een sereniteit vult die alle zorgen en beslommeringen laat oplossen en verdwijnen.

In onze communicatie laten we niet graag een stilte vallen. Toch weten we allemaal dat stiltes aanzetten tot het uiten van gedachten bij de ander. Geen wonder dat psychologen na een vraag zo nodig een lange pauze inlassen die de cliënt aanzet om over zichzelf na te denken.

Probeer dat zelf maar eens uit als je met iemand praat. Gebruik een stilte niet meteen voor een betoog van jouw kant, en ervaar wat er dan gebeurt. Het zal je verrassen!

Stiltes zijn niet eng

Waarom zijn we bang om stiltes te laten vallen in een presentatie? Korte pauzes juist bewust in te zetten als een krachtig instrument in ons verhaal?

Bij velen heerst het idee dat een assertieve en dynamische houding de sleutel tot succes is. Dat presenteren dus vooral betekent dat we veel en enthousiast praten.

Het tegendeel is waar. Een presentatie zonder pauzes kan duiden op onzekerheid, waarbij we de indruk kunnen wekken dat we de zinnen zo snel mogelijk uit willen spreken en zo weinig mogelijk bedenktijd willen gunnen aan het publiek. 

De stiltes van Winston Churchill.

Een prachtig voorbeeld van de kracht van stiltes in presentaties zijn de speeches van Winston Churchill.

In de film The Darkest Hour kun je daar een paar sterkte staaltjes van horen. Wanneer je op YouTube naar een live redevoering van hem luistert, let dan op hoe hij pauzes gebruikt als een krachtig instrument om te overtuigen. Speel bijvoorbeeld het fragment af: ‘We Shall Fight on the Beaches’. Wat valt je op?

Na iedere zin of deel van een zin is er een beladen stilte die de ernst van zijn woorden laat uitkomen. “We shall go on to the end,… we shall fight in France,… we shall fight on the seas and oceans… we shall fight.. with growing confidence and growing strength in the air,… we shall defend our Island,… whatever the cost may be,… we shall fight on the beaches,… we shall fight on the landing grounds,… we shall fight in the fields.. and in the streets,… we shall fight in the hills,… we shall never surrender,…”

Dit is allemaal één zin en die gaat zelfs nog even door.

Wat is het effect van de pauzes die Winston Churchill inlast? Elk zinsdeel wordt belangrijk en zwaarwegend. De luisteraars worden naar een dramatisch hoogtepunt gevoerd en raken ervan overtuigd dat Engeland absoluut de overwinning zal behalen.

Hoe werken stiltes in een presentatie?

Begin als eerste met een stilte moment.

Wacht even met praten als je het podium opkomt en het publiek aankijkt. Het is je eerste contact met het publiek als je merkt dat het publiek stopt met praten. Je schept nu verwachting voor wat er komen gaat.

Je creëert ook rust bij jezelf.

Gebruik ook pauzes tussen de zinnen en gedachten, dan krijgt je publiek de tijd om na te denken over wat je gezegd hebt.

Er wordt verwachting gewekt over wat er nog meer gaat komen.

Je kunt daardoor oogcontact met je publiek krijgen en van hun gezicht aflezen of ze je begrijpen. Of ze meegesleept worden in jouw verhaal. Er komt tijd vrij om na te denken over hoe je de volgende zin het beste kunt formuleren. Hoe groter de impact van je woorden moet zijn, hoe belangrijker pauzes worden.

Als je een  pauze na een vraag inlast, roept dat spanning op, nieuwsgierigheid naar het antwoord.

Laat na de laatste zin een stilte vallen, je publiek zal vanzelf gaan applaudisseren. Vertrek niet tijdens het applaus, maar neem dat met een brede glimlach en in stilte van jouw kant in ontvangst.

Wil je leren hoe jij stiltes kan inzetten als een krachtig instrument in jouw presentaties? Hoe dit je publiek kan motiveren en engageren? Kijk op sprekenleren.nl voor de diverse mogelijkheden.

Neem contact op via info@sprekenleren.nl, of bel met mij via 06 16 094 322 of gebruik het contactformulier.