De kracht van een stilte in een presentatie

De kracht van een stilte in je presentatie

Bereik het hart met een stilte in je presentatie

Winston Churchill bereikt het hart van zijn publiek met welgekozen stiltes in zijn presentatie

 Stilte wordt tegenwoordig nogal ondergewaardeerd. Heb je wel eens op een treinreis in een stiltecoupé gezeten? Dan weet je hoe weinig mensen stil kunnen zijn. We zijn bijna altijd omringd door geluid. Het lijkt wel alsof we bang zijn voor stilte, alsof het saai of verontrustend is. We worden omringd door het geluid van verkeer, van pratende of luid discussiërende mensen, van joelende kinderen. Of van muziek uit onze headsets. Het is in Nederland een hele opgave om een plaats te vinden waar je, behalve af en toe het fluiten van een vogel, helemaal niets kunt horen. Heb je toch zo’n plekje gevonden? Ervaar dan hoe heilzaam en rustgevend stilte kan zijn. Het is alsof je hoofd zich met een sereniteit vult die alle zorgen en beslommeringen laat oplossen en verdwijnen.

Vraag hier om een vrijblijvend intakegesprek voor een maatwerk presentatietraining

Ook in onze communicatie laten we niet graag stiltes vallen. Toch weten we allemaal dat stiltes aanzetten tot het uiten van gedachten bij de ander. Geen wonder dat psychologen na een vraag zo nodig een lange pauze inlassen die de cliënt aanzet om over zichzelf te vertellen. Probeer dat zelf maar eens uit als je met iemand praat. Gebruik een stilte niet meteen voor een betoog van jouw kant, en ervaar wat er dan gebeurt. Het zal je verrassen!

Stiltes zijn niet eng

Waarom zijn we bang om stiltes te gebruiken in een presentatie? Het idee heerst bij velen dat een assertieve en dynamische houding de sleutel tot succes is. Dat presenteren dus vooral betekent dat we veel en enthousiast praten. Aan de andere kant kan een presentatie zonder pauzes ook duiden op onzekerheid, waarbij we de zinnen zo snel mogelijk eruit persen om maar weer van het podium af te mogen.

Een prachtig voorbeeld van stiltes in presentaties zijn de speeches van Winston Churchill. In de film The Darkest Hour kun je daar een paar sterkte staaltjes van horen en zien. En als je op YouTube naar een live redevoering van hem luistert, let dat op hoe hij pauzes gebruikt als een krachtig wapen. Speel bijvoorbeeld het fragment af: ‘We Shall Fight on the Beaches’. Wat valt je op? Na iedere zin of deel van een zin is er een beladen stilte die zijn gedachte nadruk geeft; de ernst ervan laat uitkomen. Zoals: ‘We shall go on to the end,… we shall fight in France,… we shall fight on the seas and oceans… we shall fight.. with growing confidence and growing strength in the air,… we shall defend our Island,… whatever the cost may be,… we shall fight on the beaches,… we shall fight on the landing grounds,… we shall fight in the fields.. and in the streets,… we shall fight in the hills,… we shall never surrender,…’ Dit is allemaal één zin en die gaat zelfs nog even door. Wat is het effect van de pauzes die Winston Churchill inlast? Elk zinsdeel wordt belangrijk en zwaarwegend. De luisteraars worden naar een dramatisch hoogtepunt gevoerd en raken ervan overtuigd dat Engeland absoluut de overwinning zal behalen.

Hoe werken die stiltes in jouw presentaties? Begin als eerste met een stil moment. Daarmee kun je wachten tot het publiek stopt met praten en schep je verwachting voor wat er komen gaat. Je creëert ook rust bij jezelf. Gebruik ook pauzes tussen de zinnen en gedachten, dan krijgt je gehoor de tijd om na te denken over wat je gezegd hebt. Er wordt verwachting gewekt over wat er nog meer gaat komen. Je kunt beter oogcontact met je publiek krijgen en van hun gezicht aflezen of ze je begrijpen. En of ze meegesleept worden in jouw verhaal. Er komt tijd vrij om na te denken over hoe je de volgende zin het beste kunt formuleren. En hoe groter je wilt dat een zin impact krijgt, hoe langer de pauze moet zijn. Als je een  pauze na een vraag inlast, roept dat een bepaalde spanning op, nieuwsgierigheid naar het antwoord. Laat ook na de laatste zin een stilte vallen, je publiek zal dan vanzelf gaan applaudisseren. Vertrek ook niet tijdens het applaus, maar neem dat met een brede glimlach en in stilte van jouw kant in ontvangst.

Wil je leren hoe jij stiltes en pauzes kan inzetten in jouw presentaties? Hoe je je publiek kan motiveren en engageren? Hoe je spreekangst kunt overwinnen? Kijk op sprekenleren.nl voor de diverse mogelijkheden.

Neem contact met me op via info@sprekenleren.nl, bel me op 06 16 094 322 of gebruik het contactformulier.