Wees voorzichtig met wat je gelooft over je presentatie, want je krijgt gelijk!

‘Ik zal blij zijn als de presentatie er weer op zit.’

Dat is een veelgehoorde opmerking van klanten die zich bij mij aanmelden voor begeleiding bij hun te geven presentatie.

Wanneer dit het geval is merk ik dat deze denkwijze ook vaak doorwerkt in de voorbereiding.

‘Hoe minder ik erover hoef na te denken hoe beter, en dan ogen dicht en gaan met die banaan en het is weer achter rug.’ 

Zo te horen is presenteren dus een onprettige en lastige uitdaging waar zo min mogelijk energie in gestopt moet worden. En dan maar hopen om met de schrik vrij te komen. Dit kijkje achter hun schermen wordt mij af en toe vergund als een klant besluit toch maar eens voor hulp aan te kloppen. In die veilige omgeving durft een klant dan vrij over zijn/haar gevoelens te spreken.

Vanaf dat moment komt er een mooi proces op gang. Langzaam komt er een besef dat de presentatie een bijzondere bijdrage zou kunnen gaan leveren aan het team als er op een andere manier naar gekeken wordt. 

Je krijgt gelijk!

Als je zelf vindt dat je eigenlijk niet veel te melden hebt, dat mensen zich zullen vervelen, zullen gapen, en op hun horloge zullen kijken, denkend aan de koffie, het bier en de bitterballen die klaar staan, als jij dat denkt én vindt, dan zal hoogstwaarschijnlijk ook zo gaan! Overtuigingen hebben de eigenschap zichzelf te waar te maken. Je krijgt gelijk, maar deze keer ben je er niet zo blij mee!

Toch is dat tegelijkertijd ook het goede nieuws! Wat jij vindt en voelt in de voorbereiding van je presentatie, gaat jouw publiek ook vinden en ervaren! 

Het geheim is dus het veranderen van je mindset en samen op zoek te gaan naar de verborgen parels in jouw verhaal. Hoe stijf de oester ook gesloten lijkt te zitten, we gaan hem samen openmaken en ons laten verrassen door de schoonheid en de glans ervan. 

De harten van jouw publiek zullen geraakt worden, omdat jouw hart geraakt werd, toen ik als een spiegel jouw verhaal aan je teruggaf en jij ook al kippenvel kreeg van je eigen verhaal uit mijn mond. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten en samen die ontdekkingsreis aan te gaan! 

Je zult er geen spijt van krijgen, sterker nog, het zal je iets brengen waar je je verdere leven mee vooruit kan!

Coaching om je spreekangst de baas te worden

Kun je als succesvolle spreker spreekangst ontwikkelen?

Presentatieangst overwinnen – iets anders als Spreekangst

Presentatieangst overwinnen en zonder stress presenteren

Humor – Hoe kun je het inzetten in een presentatie?

Afgezien van het feit dat je je voor een presentatie vaak zo gespannen voelt dat het lachen je al lang vergaan is, zegt het stemmetje in ons hoofd vaak ook nog dat we maar beter geen grapjes moeten gaan maken. We willen immers graag overkomen als iemand die verstand van zaken heeft, die zijn publiek serieus neemt, en zeker ook zichzelf serieus neemt. Daar horen geen grapjes bij. Dat doet de vraag rijzen of er überhaupt wel plaats is voor humor in een presentatie. Voegt het iets toe, en zo ja, wat is dat dan, en wat zijn dan de valkuilen. En wat voor soort humor werkt het het beste? Wil je meteen naar een training volg dan deze link. Wil je meer weten over het gebruik van humor in een presentatie lees dan even door. Het kost ongeveer 7 minuten.

Humor in een presentatie kan bevrijdend werken
Humor in een presentatie kan bevrijdend werken

Wat is de definitie van humor?

Door humor te definiëren kunnen we er achter komen wat humor precies is, en zal daaruit blijken of het gepast en zelfs heel krachtig kan zijn om humor in te zetten in een presentatie. Humor is een cognitieve vaardigheid, die een manier van kijken naar de werkelijkheid weerspiegelt. Humor heeft drie basisingrediënten. Ten eerste gaat het bij humor vrijwel altijd om iets dat niet goed gaat: er klopt iets niet of gaat verkeerd, er gebeurd iets onaangenaams, of er gaat een taboe aan diggelen. In heel veel gevallen zijn humor en tragiek met elkaar verbonden. Een tweede ingrediënt van humor is het sociale aspect. Humor werkt bij uitstek in gezelschap. Grappen maken en lachen kun je natuurlijk ook in je eentje doen, maar vaak onthoud je dan waarom je moest lachen om het vervolgens met je vrienden weer te delen. Het derde, niet onbelangrijke ingrediënt van humor, is de intentie of bedoeling van humor om samen te lachen. Humor heeft de intentie om anderen vrolijk te maken.

De positieve kracht van juiste humor in een presentatie

Als je die drie ingrediënten bij elkaar optelt dan zie je al snel dat het inzetten van humor op de juiste manier tot een krachtig positief resultaat zal leiden. Hoewel er verschillende humorstijlen bestaan, is de verbindende humorstijl, die positief en sociaal van aard is, de meest geschikte stijl. Om dat beter te begrijpen is het goed om eens te kijken wat er nu precies gebeurt wanneer mensen samen lachen.

Uit onderzoek blijkt dat teams die een moeilijke opdracht moeten volbrengen, succesvoller zijn als zij samen hebben gelachen. Zij voelen zich sterker onderling verbonden, en begrijpen elkaar gemakkelijker. Zij hebben het gevoel een teamprestatie geleverd te hebben. Teams die niet gelachen hebben kunnen ook het probleem oplossen, maar er ontstaat geen onderlinge band. Er is wel samengewerkt, maar zonder verbondenheid te voelen.

Wanneer humor een plaats krijgt in een presentatie gebeuren er dus meerdere positieve dingen tegelijkertijd. Ten eerste ontstaat er een gevoel van verbondenheid met de spreker. En daardoor neemt niet alleen de sympathie voor de spreker aanzienlijk toe, maar men ziet hem ook als iemand die het goed met zijn publiek voor heeft. Dit versterkt ten tweede ook de indruk die men heeft van zijn kundigheid. Iemand die in staat is om met humor te spreken over een serieus onderwerp, is in staat tot relativeren en moet wel beschikken over een ‘ruime blik’ en verstand van zaken. Wanneer er samen gelachen is, heeft men het gevoel samen een team te vormen. En er is een gezamenlijk doel bereikt.

Kun je gevoel voor de juiste stijl van humor leren?

Het is zeker belangrijk om je ervan te vergewissen wat voor soort humor jij bij voorkeur gebruikt. Niet elk grapje heeft de uitwerking die je graag had gezien. Vanzelfsprekend hoort daar de humor bij die ten koste gaat van personen in je publiek. Maar ook denigrerende grapjes over de concurrent zullen hun uitwerking in veel gevallen missen. Het is een vorm van ‘goedkope’ makkelijk scorende humor die niet door veel mensen gewaardeerd wordt. Humor inzetten in een presentatie is iets dat je inderdaad kunt leren. Het doel van goed gebruikte humor in een presentatie moet zijn dat er een warm gemeenschappelijk gevoel van verbondenheid ontstaat. Op die manier is humor in een presentatie als de olie in de motor die niet alleen voor de smering van de onderlinge verhoudingen zorgt, maar ook de kracht levert om ideeën in zich op te nemen en te omarmen.

Vraag een vrijblijvend intake gesprek aan

Als het je wens is om je stijl van humor te verbeteren en deze te leren inzetten in je presentatie, vraag dan een vrijblijven intake gesprek aan met Ruud van den Berg. Je kunt bellen naar 06 16 094 322 of mailen naar info@sprekenleren.nl.

Wat heeft de Innerlijke Criticus met Spreekangst te maken?

De innerlijke criticus heeft positieve aandacht nodig bij het overwinnen van spreekangst
De innerlijke criticus is als een chimp die boel op stelten zet en opvoeding nodig heeft

‘Doe maar niet, het gaat je alleen maar ellende opleveren.’

‘Dat kun je beter aan een ander overlaten die daarvoor in de wieg gelegd is.’

‘Als je wat beter je best had gedaan, was het wel gelukt.’

‘Tjonge, moest je je nou zo erg uitsloven?’

‘Dat is niks voor jou, ze zien je toch niet staan.’

Herken jij die chimp in je hoofd wanneer die zijn mond opendoet en de boel weer eens flink op stelten zet?

Er zijn helaas maar heel weinig mensen op aarde die kunnen zeggen dat zij deze stem niet horen of er nooit last van hebben. Waar komt die stem vandaan? Wat is zijn bedoeling eigenlijk? Kun je ervan af komen, waardoor je er niet meer door gehinderd wordt? Deze vragen wil ik graag in dit blog toelichten. De antwoorden zullen je een heel eind op weg helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Dit zal op heel veel terreinen in je leven merkbaar zijn. Ook in het overwinnen van spreekangst!

Laten we eens beginnen met de vraag waar die Innerlijke criticus, die stem in je hoofd, eigenlijk vandaan komt. Waar is die door ontstaan?

De stem van je moeder

De korte versie is: het is de stem van je moeder die nog steeds praat in je hoofd. Ben je benieuwd naar wat meer uitleg? Lees dan vooral door, het kost je ongeveer 10 minuten. Je kunt ook rechtstreeks naar de cursus voor het overwinnen van spreekangst via deze link.

Misschien heb je het iemand wel eens horen zeggen: je bent alleen geboren en je gaat ook alleen dood. Ook al klinkt het nog zo logisch, het is niet de werkelijkheid. Hoe dat zo? Toen je geboren werd, was je niet alleen, maar samen met je moeder. Sterker nog, je was fysiek aan haar verbonden met een navelstreng. Toen die eenmaal doorgeknipt was, lag je aan haar borst of in haar armen. Alleen zijn was geen optie, want om te overleven had je je moeder, of iemand die dag en nacht voor je klaar stond, nodig om te overleven. Haar liefde, haar zorg, haar aandacht, ervoer je als vanzelfsprekend en als iets onvoorwaardelijks. En vooral als nodig om te kunnen overleven!

De innerlijke criticus is niet de echte jij!

Toen je nog maar 2 of 3 jaar oud was, begon je al te merken dat niet alles wat je deed ook op prijs gesteld werd. Je moest leren op je potje te plassen, je bordje leeg te eten, niet ‘vervelend’ te zijn. Een blik van je moeder was al voldoende om te weten of wat je deed ‘goedgekeurd’ of ‘afgekeurd’ werd. En dat werd alleen maar meer toen je ouder werd en er meer keuzes mogelijk werden. Je merkte ook steeds meer dat je het niet alleen kon redden, maar je omgeving nodig had om te overleven. Of je goedkeuring of afkeuring van je omgeving kreeg werd bepaald door de mate waarin je je hield aan de gestelde regels. Daar werd je je steeds meer van bewust. De innerlijke criticus is een stem die je er voortdurend op wijst wat je verkeerd doet, wat je beter had kunnen doen, of wat je beter niet had kunnen doen. Hij doet dat overigens met de beste bedoelingen. Hij wil je behoeden voor afkeuring. Toch is er alles aan gelegen om 2 dingen te leren: namelijk dat je deze stem gaat herkennen wanneer die spreekt, (en dat is vaker dan je denkt) en 2) dat je deze stem hebt, en niet bent! Je hebt een innerlijke criticus, maar de innerlijke criticus vertegenwoordigt niet de echte jij!

Hij wil je behoeden voor afkeuring en afwijzing

Je zou kunnen zeggen dat de innerlijke criticus onderdeel van een geconstrueerd geheel is, die ervoor moet zorgen dat je voor de buitenwereld oké lijkt. Wat dat betreft heeft hij het beste met je voor. Het is een soort volautomatisch werkend alarmsysteem dat je waarschuwt voor afkeuring en afwijzing. Hij wil ervoor zorgen dat je niet in een situatie terechtkomt waarin je afgewezen wordt. En als je dan toch afgewezen wordt, laat hij je weten dat als je beter je best had gedaan het echt wel gelukt was. Daardoor ligt het gelukkig aan jezelf, en niet aan de buitenwereld die jou afwijst. Want dat is het ergste dat er is. Dat de innerlijke criticus er zodoende voor zorgt dat jij jezelf afwijst neemt hij op de koop toe. Dit steeds beter te gaan begrijpen is in feite je redding! Maar voordat we daar dieper op ingaan, eerst nog even dit….

De innerlijke criticus 2.0?

De innerlijke criticus kent jouw zwakke plekken als geen ander en is moeilijk voor de gek te houden. Hij maakt namelijk onderdeel uit van het emotionele brein, dat deel van het brein dat alert is op gevaar! Met andere woorden, de innerlijke criticus zit verweven in dat gedeelte van het brein dat verantwoordelijk is voor het overleven van het organisme. Vandaar dat de innerlijke criticus super scherp oplet, altijd waakzaam is, liever te vaak waarschuwt dan te weinig. Hij ziet jou nog altijd als het fragiele wezentje dat je ooit was, en dat zijn bescherming nodig heeft. Hij heeft geen tussentijdse update gehad, waardoor je een innerlijke criticus 2.0 zou hebben. En dan eentje die jou meer zou behandelen als een volwassene die in staat is zelf verstandige afwegingen te maken. Hoewel je daar al lang toe is staat bent, blaast de innerlijke criticus nog steeds, en helaas voor altijd, zijn eigen partijtje kritiek. Hij klinkt heel vaak hard, veroordelend, sarcastisch, of cynisch.

Niet afwijzen, maar liefdevol integreren, en soms bananen voeren

Om niet in de valkuil terecht te komen van het ene gat te vullen met het andere, is het van belang te begrijpen dat in zelfverwijt vervallen als je hebt geluisterd naar de innerlijke criticus, niet de oplossing is. Zelfverwijt is een vorm van zelfafwijzing, en de innerlijke criticus zorgt er al voor dat je jezelf afwijst. De weg die tot voldoening schenkende omgang met jezelf leidt, is er een van zelfcompassie en zelfacceptatie. Om dat te kunnen doen is het van belang de innerlijke criticus te leren herkennen, iedere keer dat hij spreekt. Het rationele brein krijgt dan de gelegenheid terug te spreken met rationele argumenten. Dat stelt de innerlijke criticus gerust dat er geen gevaar is. Dat kalmeert hem, en laat hem terugkeren in rust. Ook afleiden met een banaan helpt in sommige situaties om de chimp terug te laten keren in zijn hok. Het doel van dit alles is om in steeds sterkere mate te gaan beseffen en te ervaren, dat er een verschil bestaat tussen de echte jij, en die stem in je hoofd. De echte jij is wellicht moedig, liefdevol, avontuurlijk, spontaan, en nog veel meer. Die eigenschappen helpen je ook om de stem van je moeder liefdevol te integreren in jezelf, zonder dat deze de overhand meer heeft en de lakens uitdeelt. (en de boel op stelten zet :-))

Vraag een kosteloze intake aan

Om je in dit proces bij te staan, en spreekangst te overwinnen kun je een vrijblijvend intake gesprek aanvragen. Hierin zal duidelijk worden of, en in welke mate, jouw innerlijke criticus je in de weg staan om in vrijheid en met plezier te presenteren. Je kunt dit doen door te bellen met Ruud van den Berg op 06 16 094 322 of te mailen naar info@sprekenleren.nl

Spreekangst overwinnen – de Oorzaak en de Oplossing

Er was eens…de krachtigste start van een presentatie

De kracht van een stilte in een presentatie

De kracht van pauzes in je presentatie

Bereik het hart met een stilte in je presentatie

Winston Churchill bereikt het hart van zijn publiek met welgekozen stiltes in zijn presentaties

Stilte is een ondergewaardeerde sterke kracht.

Heb je wel eens op een treinreis in een stiltecoupé gezeten? Dan weet je hoe weinig mensen stil kunnen zijn. We zijn heel vaak omringd door geluid. Ook in communicatie gaan mensen stiltes graag uit de weg. Het lijkt wel alsof we bang zijn voor stilte, alsof het saai of verontrustend is. Toch is er niets zo krachtig als het gebruik van korte pauzes in je presentatie. 

We worden omringd door het geluid van verkeer, van pratende of luid discussiërende mensen, van joelende kinderen. Of van muziek uit onze headsets.

Het is in Nederland een hele opgave om een plaats te vinden waar je, behalve af en toe het fluiten van een vogel, helemaal niets kunt horen. Heb je toch zo’n plekje gevonden? Ervaar dan hoe heilzaam en rustgevend stilte kan zijn.

Het is alsof je hoofd zich met een sereniteit vult die alle zorgen en beslommeringen laat oplossen en verdwijnen.

In onze communicatie laten we niet graag een stilte vallen. Toch weten we allemaal dat stiltes aanzetten tot het uiten van gedachten bij de ander. Geen wonder dat psychologen na een vraag zo nodig een lange pauze inlassen die de cliënt aanzet om over zichzelf na te denken.

Probeer dat zelf maar eens uit als je met iemand praat. Gebruik een stilte niet meteen voor een betoog van jouw kant, en ervaar wat er dan gebeurt. Het zal je verrassen!

Stiltes zijn niet eng

Waarom zijn we bang om stiltes te laten vallen in een presentatie? Korte pauzes juist bewust in te zetten als een krachtig instrument in ons verhaal?

Bij velen heerst het idee dat een assertieve en dynamische houding de sleutel tot succes is. Dat presenteren dus vooral betekent dat we veel en enthousiast praten.

Het tegendeel is waar. Een presentatie zonder pauzes kan duiden op onzekerheid, waarbij we de indruk kunnen wekken dat we de zinnen zo snel mogelijk uit willen spreken en zo weinig mogelijk bedenktijd willen gunnen aan het publiek. 

De stiltes van Winston Churchill.

Een prachtig voorbeeld van de kracht van stiltes in presentaties zijn de speeches van Winston Churchill.

In de film The Darkest Hour kun je daar een paar sterkte staaltjes van horen. Wanneer je op YouTube naar een live redevoering van hem luistert, let dan op hoe hij pauzes gebruikt als een krachtig instrument om te overtuigen. Speel bijvoorbeeld het fragment af: ‘We Shall Fight on the Beaches’. Wat valt je op?

Na iedere zin of deel van een zin is er een beladen stilte die de ernst van zijn woorden laat uitkomen. “We shall go on to the end,… we shall fight in France,… we shall fight on the seas and oceans… we shall fight.. with growing confidence and growing strength in the air,… we shall defend our Island,… whatever the cost may be,… we shall fight on the beaches,… we shall fight on the landing grounds,… we shall fight in the fields.. and in the streets,… we shall fight in the hills,… we shall never surrender,…”

Dit is allemaal één zin en die gaat zelfs nog even door.

Wat is het effect van de pauzes die Winston Churchill inlast? Elk zinsdeel wordt belangrijk en zwaarwegend. De luisteraars worden naar een dramatisch hoogtepunt gevoerd en raken ervan overtuigd dat Engeland absoluut de overwinning zal behalen.

Hoe werken stiltes in een presentatie?

Begin als eerste met een stilte moment.

Wacht even met praten als je het podium opkomt en het publiek aankijkt. Het is je eerste contact met het publiek als je merkt dat het publiek stopt met praten. Je schept nu verwachting voor wat er komen gaat.

Je creëert ook rust bij jezelf.

Gebruik ook pauzes tussen de zinnen en gedachten, dan krijgt je publiek de tijd om na te denken over wat je gezegd hebt.

Er wordt verwachting gewekt over wat er nog meer gaat komen.

Je kunt daardoor oogcontact met je publiek krijgen en van hun gezicht aflezen of ze je begrijpen. Of ze meegesleept worden in jouw verhaal. Er komt tijd vrij om na te denken over hoe je de volgende zin het beste kunt formuleren. Hoe groter de impact van je woorden moet zijn, hoe belangrijker pauzes worden.

Als je een  pauze na een vraag inlast, roept dat spanning op, nieuwsgierigheid naar het antwoord.

Laat na de laatste zin een stilte vallen, je publiek zal vanzelf gaan applaudisseren. Vertrek niet tijdens het applaus, maar neem dat met een brede glimlach en in stilte van jouw kant in ontvangst.

Wil je leren hoe jij stiltes kan inzetten als een krachtig instrument in jouw presentaties? Hoe dit je publiek kan motiveren en engageren? Kijk op sprekenleren.nl voor de diverse mogelijkheden.

Neem contact op via info@sprekenleren.nl, of bel met mij via 06 16 094 322 of gebruik het contactformulier.