Wees voorzichtig met wat je gelooft over je presentatie, want je krijgt gelijk!

‘Ik zal blij zijn als de presentatie er weer op zit.’

Dat is een veelgehoorde opmerking van klanten die zich bij mij aanmelden voor begeleiding bij hun te geven presentatie.

Wanneer dit het geval is merk ik dat deze denkwijze ook vaak doorwerkt in de voorbereiding.

‘Hoe minder ik erover hoef na te denken hoe beter, en dan ogen dicht en gaan met die banaan en het is weer achter rug.’ 

Zo te horen is presenteren dus een onprettige en lastige uitdaging waar zo min mogelijk energie in gestopt moet worden. En dan maar hopen om met de schrik vrij te komen. Dit kijkje achter hun schermen wordt mij af en toe vergund als een klant besluit toch maar eens voor hulp aan te kloppen. In die veilige omgeving durft een klant dan vrij over zijn/haar gevoelens te spreken.

Vanaf dat moment komt er een mooi proces op gang. Langzaam komt er een besef dat de presentatie een bijzondere bijdrage zou kunnen gaan leveren aan het team als er op een andere manier naar gekeken wordt. 

Je krijgt gelijk!

Als je zelf vindt dat je eigenlijk niet veel te melden hebt, dat mensen zich zullen vervelen, zullen gapen, en op hun horloge zullen kijken, denkend aan de koffie, het bier en de bitterballen die klaar staan, als jij dat denkt én vindt, dan zal hoogstwaarschijnlijk ook zo gaan! Overtuigingen hebben de eigenschap zichzelf te waar te maken. Je krijgt gelijk, maar deze keer ben je er niet zo blij mee!

Toch is dat tegelijkertijd ook het goede nieuws! Wat jij vindt en voelt in de voorbereiding van je presentatie, gaat jouw publiek ook vinden en ervaren! 

Het geheim is dus het veranderen van je mindset en samen op zoek te gaan naar de verborgen parels in jouw verhaal. Hoe stijf de oester ook gesloten lijkt te zitten, we gaan hem samen openmaken en ons laten verrassen door de schoonheid en de glans ervan. 

De harten van jouw publiek zullen geraakt worden, omdat jouw hart geraakt werd, toen ik als een spiegel jouw verhaal aan je teruggaf en jij ook al kippenvel kreeg van je eigen verhaal uit mijn mond. Ik kijk er naar uit je te ontmoeten en samen die ontdekkingsreis aan te gaan! 

Je zult er geen spijt van krijgen, sterker nog, het zal je iets brengen waar je je verdere leven mee vooruit kan!

Coaching om je spreekangst de baas te worden

Kun je als succesvolle spreker spreekangst ontwikkelen?

Presentatieangst – niet hetzelfde als Spreekangst

Presenteren kun je leren – overwin spreekangst!

Wanneer je een presentatie geeft, zit je innerlijke criticus op de eerste rij

Misschien vraag jij jezelf ook af hoe het toch komt dat het geven van een presentatie zoveel spanning en spreekangst oproept? Dat die vraag zo moeilijk te beantwoorden lijkt, komt omdat iemand die gevraagd wordt een presentatie te geven, in werkelijkheid niet een presentatie presenteert, maar zichzelf. Met andere woorden, de angst gaat niet over wat ‘ze’ van jouw presentatie vinden, maar wat ‘ze’ van jou vinden.

Wanneer je voor een groep mensen komt te staan, ben je je heel sterk bewust van jezelf en van het feit dat anderen zich ook heel sterk bewust zijn van jou. En dat is voer voor onze innerlijke criticus. Het stemmetje in ons hoofd valt niet zozeer onze presentatie aan, maar in de eerste plaats onszelf. “Wie denk jij wel dat je bent om hierover te praten? Ben jij wel terzake kundig genoeg om het hierover te hebben? Er zijn zoveel mensen die er zoveel meer vanaf weten dan jij. En die zitten misschien ook wel tussen jouw publiek. En het slechte nieuws is, dat dit waarschijnlijk nog waar is ook!

Onze innerlijke criticus heeft het vaak goed met ons voor en wil ons beschermen voor een publieke afgang. Door je omgeving afgewezen worden wil hij tegen elke prijs voorkomen. Je kunt immers niet zonder de steun van je omgeving overleven. Tja, hoewel dat allemaal ontegenzeggelijk waar is, zullen we ook moeten leren dat onze innerlijke criticus zich meestal gedraagt als een overbezorgde moeder.

Jouw passie geeft je spreekrecht en vervangt spreekangst

Neem nou het schrijven van dit stukje. Ongetwijfeld zijn er mensen onder mijn lezers die veel meer verstand hebben van dit onderwerp dan ik. Mensen die diepgaande studies hebben gemaakt en onderzoeken hebben gedaan op dit onderwerp. En toch begeef ik mij op dit terrein en schrijf zonder schroom over het fenomeen ‘angst voor presenteren.’ En wat vindt je ervan? Mag dit stukje er ook zijn, of denk je nu, Ruud, had dit maar beter niet gedaan, want nu kan ik je niet meer serieus nemen? Waarschijnlijk is dat niet het geval. Hoe komt dat?

Het heeft te maken met passie en authenticiteit. En daar heeft een innerlijke criticus helaas geen verstand van. Het interessante feit doet zich voor dat zodra iemand spreekt vanuit zijn passie, en zichzelf durft te laten zien zoals hij is, luisteraars daardoor geboeid raken. Hier wordt geen act opgevoerd, maar hier gebeurt iets op dit moment. En dat raakt ons. Het maakt dat wij de ander serieus nemen, zelfs als wij niets met het onderwerp zelf hebben.

Wat zijn de lessen?

Daar zitten belangrijke lessen in om iets mee te doen als ons gevraagd wordt een presentatie te verzorgen. Zorg er voor dat het jouw presentatie is of wordt, en niet die van je collega. Werk net zolang aan je presentatie totdat je iets te zeggen hebt dat jou persoonlijk geraakt heeft. Want één ding is zeker, als het jou niet raakt, raakt het mij zeker niet. Dit stukje heb ik bijvoorbeeld in 10 minuten geschreven omdat ik er helemaal vol van ben. En ik weet zeker dat het iets met jou doet. En ik weet dat zeker omdat het mij iets doet.

Een tweede belangrijke les heeft te maken met hoe je presenteert. Laat alles achterwege waarmee je probeert indruk te maken. Werkelijk alles wat je gebruikt om indruk te maken doet afbreuk aan je presentatie. De enige persoon die geloofwaardig is, is de echte ‘jij.’ Dus niet de geconstrueerde, geïmiteerde, verzonnen ‘jij.’ Door al die ‘oplossingen’ achterwege te laten ben je je authentieke ‘zelf’ en verdwijnt spreekangst.

Ik kan werkelijk niet wachten om samen met jou aan de slag te gaan. Om samen met jou, jouw presentatie te maken en authentiek te leren presenteren. Neem voor een vrijblijvend intake gesprek contact op via info@sprekenleren.nl. Bellen mag ook: 0616094322

Leer in deze cursus ontspannen presenteren
Wie presenteert voor een publiek, presenteert vooral zichzelf

Humor – Hoe kun je het inzetten in een presentatie?

Afgezien van het feit dat je je voor een presentatie vaak zo gespannen voelt dat het lachen je al lang vergaan is, zegt het stemmetje in ons hoofd vaak ook nog dat we maar beter geen grapjes moeten gaan maken. We willen immers graag overkomen als iemand die verstand van zaken heeft, die zijn publiek serieus neemt, en zeker ook zichzelf serieus neemt. Daar horen geen grapjes bij. Dat doet de vraag rijzen of er überhaupt wel plaats is voor humor in een presentatie. Voegt het iets toe, en zo ja, wat is dat dan, en wat zijn dan de valkuilen. En wat voor soort humor werkt het het beste? Wil je meteen naar een training volg dan deze link. Wil je meer weten over het gebruik van humor in een presentatie lees dan even door. Het kost ongeveer 7 minuten.

Humor in een presentatie kan bevrijdend werken
Humor in een presentatie kan bevrijdend werken

Wat is de definitie van humor?

Door humor te definiëren kunnen we er achter komen wat humor precies is, en zal daaruit blijken of het gepast en zelfs heel krachtig kan zijn om humor in te zetten in een presentatie. Humor is een cognitieve vaardigheid, die een manier van kijken naar de werkelijkheid weerspiegelt. Humor heeft drie basisingrediënten. Ten eerste gaat het bij humor vrijwel altijd om iets dat niet goed gaat: er klopt iets niet of gaat verkeerd, er gebeurd iets onaangenaams, of er gaat een taboe aan diggelen. In heel veel gevallen zijn humor en tragiek met elkaar verbonden. Een tweede ingrediënt van humor is het sociale aspect. Humor werkt bij uitstek in gezelschap. Grappen maken en lachen kun je natuurlijk ook in je eentje doen, maar vaak onthoud je dan waarom je moest lachen om het vervolgens met je vrienden weer te delen. Het derde, niet onbelangrijke ingrediënt van humor, is de intentie of bedoeling van humor om samen te lachen. Humor heeft de intentie om anderen vrolijk te maken.

De positieve kracht van juiste humor in een presentatie

Als je die drie ingrediënten bij elkaar optelt dan zie je al snel dat het inzetten van humor op de juiste manier tot een krachtig positief resultaat zal leiden. Hoewel er verschillende humorstijlen bestaan, is de verbindende humorstijl, die positief en sociaal van aard is, de meest geschikte stijl. Om dat beter te begrijpen is het goed om eens te kijken wat er nu precies gebeurt wanneer mensen samen lachen.

Uit onderzoek blijkt dat teams die een moeilijke opdracht moeten volbrengen, succesvoller zijn als zij samen hebben gelachen. Zij voelen zich sterker onderling verbonden, en begrijpen elkaar gemakkelijker. Zij hebben het gevoel een teamprestatie geleverd te hebben. Teams die niet gelachen hebben kunnen ook het probleem oplossen, maar er ontstaat geen onderlinge band. Er is wel samengewerkt, maar zonder verbondenheid te voelen.

Wanneer humor een plaats krijgt in een presentatie gebeuren er dus meerdere positieve dingen tegelijkertijd. Ten eerste ontstaat er een gevoel van verbondenheid met de spreker. En daardoor neemt niet alleen de sympathie voor de spreker aanzienlijk toe, maar men ziet hem ook als iemand die het goed met zijn publiek voor heeft. Dit versterkt ten tweede ook de indruk die men heeft van zijn kundigheid. Iemand die in staat is om met humor te spreken over een serieus onderwerp, is in staat tot relativeren en moet wel beschikken over een ‘ruime blik’ en verstand van zaken. Wanneer er samen gelachen is, heeft men het gevoel samen een team te vormen. En er is een gezamenlijk doel bereikt.

Kun je gevoel voor de juiste stijl van humor leren?

Het is zeker belangrijk om je ervan te vergewissen wat voor soort humor jij bij voorkeur gebruikt. Niet elk grapje heeft de uitwerking die je graag had gezien. Vanzelfsprekend hoort daar de humor bij die ten koste gaat van personen in je publiek. Maar ook denigrerende grapjes over de concurrent zullen hun uitwerking in veel gevallen missen. Het is een vorm van ‘goedkope’ makkelijk scorende humor die niet door veel mensen gewaardeerd wordt. Humor inzetten in een presentatie is iets dat je inderdaad kunt leren. Het doel van goed gebruikte humor in een presentatie moet zijn dat er een warm gemeenschappelijk gevoel van verbondenheid ontstaat. Op die manier is humor in een presentatie als de olie in de motor die niet alleen voor de smering van de onderlinge verhoudingen zorgt, maar ook de kracht levert om ideeën in zich op te nemen en te omarmen.

Vraag een vrijblijvend intake gesprek aan

Als het je wens is om je stijl van humor te verbeteren en deze te leren inzetten in je presentatie, vraag dan een vrijblijven intake gesprek aan met Ruud van den Berg. Je kunt bellen naar 06 16 094 322 of mailen naar info@sprekenleren.nl.

Hoe ga ik om met mijn Innerlijke Criticus bij spreekangst?

De innerlijke criticus heeft positieve aandacht nodig bij het overwinnen van spreekangst
De innerlijke criticus is als een chimp die boel op stelten zet en opvoeding nodig heeft

‘Doe maar niet, het gaat je alleen maar ellende opleveren.’

‘Dat kun je beter aan een ander overlaten die daarvoor in de wieg gelegd is.’

‘Als je wat beter je best had gedaan, was het wel gelukt.’

‘Tjonge, moest je je nou zo erg uitsloven?’

‘Dat is niks voor jou, ze zien je toch niet staan.’

Herken jij die chimp in je hoofd wanneer die zijn mond opendoet en de boel weer eens flink op stelten zet?

Er zijn helaas maar heel weinig mensen op aarde die kunnen zeggen dat zij deze stem niet horen of er nooit last van hebben. Waar komt die stem vandaan? Wat is zijn bedoeling eigenlijk? Kun je ervan af komen, waardoor je er niet meer door gehinderd wordt? Deze vragen wil ik graag in dit blog toelichten. De antwoorden zullen je een heel eind op weg helpen in je persoonlijke ontwikkeling. Dit zal op heel veel terreinen in je leven merkbaar zijn. Ook in het overwinnen van spreekangst!

Laten we eens beginnen met de vraag waar die Innerlijke criticus, die stem in je hoofd, eigenlijk vandaan komt. Waar is die door ontstaan?

De stem van je moeder

De korte versie is: het is de stem van je moeder die nog steeds praat in je hoofd. Ben je benieuwd naar wat meer uitleg? Lees dan vooral door, het kost je ongeveer 10 minuten. Je kunt ook rechtstreeks naar de cursus voor het overwinnen van spreekangst via deze link.

Misschien heb je het iemand wel eens horen zeggen: je bent alleen geboren en je gaat ook alleen dood. Ook al klinkt het nog zo logisch, het is niet de werkelijkheid. Hoe dat zo? Toen je geboren werd, was je niet alleen, maar samen met je moeder. Sterker nog, je was fysiek aan haar verbonden met een navelstreng. Toen die eenmaal doorgeknipt was, lag je aan haar borst of in haar armen. Alleen zijn was geen optie, want om te overleven had je je moeder, of iemand die dag en nacht voor je klaar stond, nodig om te overleven. Haar liefde, haar zorg, haar aandacht, ervoer je als vanzelfsprekend en als iets onvoorwaardelijks. En vooral als nodig om te kunnen overleven!

De innerlijke criticus is niet de echte jij!

Toen je nog maar 2 of 3 jaar oud was, begon je al te merken dat niet alles wat je deed ook op prijs gesteld werd. Je moest leren op je potje te plassen, je bordje leeg te eten, niet ‘vervelend’ te zijn. Een blik van je moeder was al voldoende om te weten of wat je deed ‘goedgekeurd’ of ‘afgekeurd’ werd. En dat werd alleen maar meer toen je ouder werd en er meer keuzes mogelijk werden. Je merkte ook steeds meer dat je het niet alleen kon redden, maar je omgeving nodig had om te overleven. Of je goedkeuring of afkeuring van je omgeving kreeg werd bepaald door de mate waarin je je hield aan de gestelde regels. Daar werd je je steeds meer van bewust. De innerlijke criticus is een stem die je er voortdurend op wijst wat je verkeerd doet, wat je beter had kunnen doen, of wat je beter niet had kunnen doen. Hij doet dat overigens met de beste bedoelingen. Hij wil je behoeden voor afkeuring. Toch is er alles aan gelegen om 2 dingen te leren: namelijk dat je deze stem gaat herkennen wanneer die spreekt, (en dat is vaker dan je denkt) en 2) dat je deze stem hebt, en niet bent! Je hebt een innerlijke criticus, maar de innerlijke criticus vertegenwoordigt niet de echte jij!

Hij wil je behoeden voor afkeuring en afwijzing

Je zou kunnen zeggen dat de innerlijke criticus onderdeel van een geconstrueerd geheel is, die ervoor moet zorgen dat je voor de buitenwereld oké lijkt. Wat dat betreft heeft hij het beste met je voor. Het is een soort volautomatisch werkend alarmsysteem dat je waarschuwt voor afkeuring en afwijzing. Hij wil ervoor zorgen dat je niet in een situatie terechtkomt waarin je afgewezen wordt. En als je dan toch afgewezen wordt, laat hij je weten dat als je beter je best had gedaan het echt wel gelukt was. Daardoor ligt het gelukkig aan jezelf, en niet aan de buitenwereld die jou afwijst. Want dat is het ergste dat er is. Dat de innerlijke criticus er zodoende voor zorgt dat jij jezelf afwijst neemt hij op de koop toe. Dit steeds beter te gaan begrijpen is in feite je redding! Maar voordat we daar dieper op ingaan, eerst nog even dit….

De innerlijke criticus 2.0?

De innerlijke criticus kent jouw zwakke plekken als geen ander en is moeilijk voor de gek te houden. Hij maakt namelijk onderdeel uit van het emotionele brein, dat deel van het brein dat alert is op gevaar! Met andere woorden, de innerlijke criticus zit verweven in dat gedeelte van het brein dat verantwoordelijk is voor het overleven van het organisme. Vandaar dat de innerlijke criticus super scherp oplet, altijd waakzaam is, liever te vaak waarschuwt dan te weinig. Hij ziet jou nog altijd als het fragiele wezentje dat je ooit was, en dat zijn bescherming nodig heeft. Hij heeft geen tussentijdse update gehad, waardoor je een innerlijke criticus 2.0 zou hebben. En dan eentje die jou meer zou behandelen als een volwassene die in staat is zelf verstandige afwegingen te maken. Hoewel je daar al lang toe is staat bent, blaast de innerlijke criticus nog steeds, en helaas voor altijd, zijn eigen partijtje kritiek. Hij klinkt heel vaak hard, veroordelend, sarcastisch, of cynisch.

Niet afwijzen, maar liefdevol integreren, en soms bananen voeren

Om niet in de valkuil terecht te komen van het ene gat te vullen met het andere, is het van belang te begrijpen dat in zelfverwijt vervallen als je hebt geluisterd naar de innerlijke criticus, niet de oplossing is. Zelfverwijt is een vorm van zelfafwijzing, en de innerlijke criticus zorgt er al voor dat je jezelf afwijst. De weg die tot voldoening schenkende omgang met jezelf leidt, is er een van zelfcompassie en zelfacceptatie. Om dat te kunnen doen is het van belang de innerlijke criticus te leren herkennen, iedere keer dat hij spreekt. Het rationele brein krijgt dan de gelegenheid terug te spreken met rationele argumenten. Dat stelt de innerlijke criticus gerust dat er geen gevaar is. Dat kalmeert hem, en laat hem terugkeren in rust. Ook afleiden met een banaan helpt in sommige situaties om de chimp terug te laten keren in zijn hok. Het doel van dit alles is om in steeds sterkere mate te gaan beseffen en te ervaren, dat er een verschil bestaat tussen de echte jij, en die stem in je hoofd. De echte jij is wellicht moedig, liefdevol, avontuurlijk, spontaan, en nog veel meer. Die eigenschappen helpen je ook om de stem van je moeder liefdevol te integreren in jezelf, zonder dat deze de overhand meer heeft en de lakens uitdeelt. (en de boel op stelten zet :-))

Vraag een kosteloze intake aan

Om je in dit proces bij te staan, en spreekangst te overwinnen kun je een vrijblijvend intake gesprek aanvragen. Hierin zal duidelijk worden of, en in welke mate, jouw innerlijke criticus je in de weg staan om in vrijheid en met plezier te presenteren. Je kunt dit doen door te bellen met Ruud van den Berg op 06 16 094 322 of te mailen naar info@sprekenleren.nl

Spreekangst overwinnen – de Oorzaak en de Remedie

Spreekangst overwinnen is mogelijk met behulp van deze krachtige remedie.

Spreekangst voor een presentatie. Er is een krachtige remedie waarmee je spreekangst kunnen overwinnen.

Spreekangst overwinnen – in dit artikel maak je kennis met de oorzaak én de remedie

Hoe vaak heb je het meegemaakt dat je op je werk een presentatie moet geven, en dat je het vanwege de spanning die het met zich meebrengt liever zou vermijden?

Er zijn nu eenmaal situaties dat je er niet onderuit komt, of dat het voor je carrière belangrijk is om het juist wel te doen. En dan graag ook nog zo goed mogelijk! Je spreekangst overwinnen gaat je dan veel brengen.

Misschien heb je je al vaak afgevraagd waarom jij daar nu zo’n last van hebt, terwijl anderen daar juist plezier aan schijnen te beleven, voor wie spreekangst geen item is.

In dit artikel wil ik je graag meenemen in wat spreekangst is, en ook in wat de remedie is tegen dit fenomeen.

Het kost je ongeveer 10 minuten leestijd.

Je maakt dan kennis met:

 • Wat is spreekangst?
 • Symptomen van spreekangst
 • Wat je niet gaat helpen
 • Oorzaken van spreekangst
 • Een strategie die werkt!

Wat is spreekangst eigenlijk?

In de grond der zaak is spreekangst de angst om afgewezen te worden. Angst voor afwijzing is een zeer krachtige emotie omdat ze rechtstreeks gelinked is aan ons feitelijke voortbestaan.

Dit komt omdat wij diep van binnen beseffen dat wij mensen nodig hebben om te kunnen overleven. Deze wetenschap zit diep geworteld in ons emotionele brein. Vandaar dat geaccepteerd worden voor ons brein een zeer hoge prioriteit heeft.

Bij het spreken in het openbaar leggen wij ons hoofd voor ons gevoel op het hakblok. Wij zijn vanaf dat moment kwetsbaar voor de mening van anderen. Wanneer die mening negatief uitpakt, zegt ons emotionele brein dat dat grote gevolgen kan hebben voor ons voortbestaan.

Het goede nieuws is dus dat iets dat je jezelf aandoet, je ook weer zelf kunt wegdoen! Je kunt spreekangst overwinnen en met plezier leren presenteren.

Symptomen van spreekangst

Symptomen van spreekangst kunnen variëren van persoon tot persoon. Iemand die met een krachtige vorm van spreekangst kampt, heeft heftige symptomen. Iemand die werkelijk lijdt aan deze beklemmende en allesoverheersende angst, kan zelfs volledig blokkeren zodra hij voor een publiek staat.

Veel deelnemers ervaren zodra zij hun mond opendoen, en zelfs al daarvoor, dat zij last hebben van trillende ledematen. Ook een droge mond, veel slikken, of juist niet goed kunnen slikken en ook knikkende knieën komen veel voor. Heftig transpireren, stotteren, een volledige black-out en zelfs flauwvallen komt voor.

Deze symptomen kunnen zo heftig zijn dat je kunt gaan denken dat je niet meer te helpen bent. Het kan je het gevoel geven dat wat jij hebt veel erger is dan wie maar ook. En dat het iets is waar niets meer aan te doen valt.

Herken jij dit gevoel? Een ogenschijnlijk eenvoudig voorstelrondje kan dan al leiden tot hartkloppingen.Soms lukt het niet eens datgene te vertellen over jezelf wat je in gedachten had.

Jezelf in het middelpunt voelen staan kan tot paniekgevoelens leiden en vluchtgedrag teweeg brengen. Presentaties laat je daarom maar wat graag aan anderen over, zelfs als het bij je functie of rol hoort.

Spreekangst overwinnen is mogelijk

Spreekangst is dus geen ziekte en ook geen aangeboren afwijking, of ongeneeslijke ziekte. Het is ook weer niet zo dat er  een simpel trucje bestaat om er van af te komen. Sommigen zijn op zoek gegaan naar een ‘knopje in het hoofd’ om deze angst te overwinnen. Zo werkt het helaas niet.

Wel is het zo dat je je eigen generatoren die spreekangst aanjagen kunt leren begrijpen, kunt gaan herkennen, en kunt ombuigen in spreekkracht.

De strategie die je daarvoor nodig hebt is simpel en krachtig. Het toepassen ervan in een eerst veilige omgeving en daarna in de praktijk gaan het grote verschil maken.

Spreekangst overwinnen is net als leren fietsen

Spreekangst overwinnen is als leren fietsen. Er was iemand die je zei wat je moest doen, en je ging aan de slag.

Als trainer op dit gebied heb ik veel mensen geholpen die dachten het overwinnen van spreekangst in hun geval niet mogelijk was.

De meesten van hen hadden het gevoel gevangen te zitten in de greep van spreekangst en hadden de overtuiging dat er in hun geval geen kruid tegen gewassen was!

En het zijn nu juist die overtuigingen die een deel van het probleem vormen.

Deze drie dingen gaan je op weg helpen:

 • Bereid zijn deze nieuwe krachtige strategie toe te passen
 • Samen met mij de ‘stoute schoenen’ aan te trekken
 • Dit samen met mij in een veilige omgeving te gaan doen

Denk aan wat dit je gaat opleveren in je werk

Bedenk hoe je plezier in je leven en loopbaan zal toenemen als jij jezelf strategieën meester hebt kunnen maken die een definitief verschil maken in hoe je voor een publiek staat.

Hoe voelt het als je authentiek zou kunnen presenteren, en iedereen met belangstelling naar je zou luisteren? Zou dat je leven en je geluksgevoel niet ingrijpend beïnvloeden? Wanneer trek jij die stoute schoenen aan, en ga je de vijand in de ogen kijken en verslaan?

Velen zijn jou voorgegaan, en ik sta klaar om met jou je droom waar te laten worden.

 

Wat gaat er dan fout?

Presenteren met spreekangst is als gas geven en remmen tegelijk

Je kunt presenteren met spreekangst vergelijken met gas geven en remmen tegelijk.

Wanneer je rijdend in de auto gas geeft en tegelijkertijd remt, gebeuren er meerdere onwenselijke dingen. Je motor wordt te heet en maakt teveel lawaai, de remmen raken oververhit, en de carrosserie begint over de hele lengte te trillen.

Je kunt presenteren met spreekangst vergelijken met gas geven en remmen tegelijk.

Bij het presenteren met spreekangst zijn er soortgelijke elkaar tegenwerkende krachten aan het werk. Terwijl je bij het presenteren per definitie naar buiten treed, keer je je tegelijkertijd naar binnen. Je wil jezelf geven aan het publiek, maar je sluit je tegelijkertijd op in jezelf. Je wil gas geven om je materiaal enthousiast te presenteren, maar je staat volledig op de rem, bang om uit de bocht te vliegen.

Dit zijn de 3 remfactoren:

 • Verwachtingen
 • Aandacht
 • Voorbereiding als aan acteur

Door op deze drie terreinen in te grijpen op je strategie, blijkt spreekangst te verdwijnen:

Verwachtingen

Of je nu wil of niet, bij alles wat je in het leven doet, heb je ook een bepaalde verwachting. Die verwachting kan positief of negatief zijn. Welke gedachten koester jij voordat je gaat presenteren?

Veelgehoorde negatieve gedachten en verwachtingen bij mijn deelnemers zijn:

 • Ik zal blij zijn als ik er vanaf ben
 • Dit is niets voor mij, eigenlijk moet ik dit niet meer doen
 • Ze zitten op mijn verhaal niet te wachten
 • Als ik mijzelf vergelijk met anderen, ben ik ook inderdaad geen spreker

Hoe zou jij het vinden te luisteren naar een spreker die het idee heeft dat zijn publiek er waarschijnlijk niet zoveel zal hebben aan wat hij te vertellen heeft?

Hoe staat het met jou verwachtingen wanneer je gaat presenteren?

Wat zijn jouw verwachtingen als je gaat presenteren?

Bij alles wat je in het leven doet heb je ook een bepaalde verwachting. Die kan positief zijn of negatief en heeft invloed op de ervaring

Bovenstaande gedachten en verwachtingen zijn een mega-generator van spreekangst!

Aandacht

Hoe vindt je het om te luisteren naar een spreker die met zijn aandacht bezig is met de vraag hoe hij ‘overkomt’ op zijn publiek?

Het zou niet alleen vervelend zijn om naar te kijken, want het valt niet verbergen, maar het vraagt ook te veel van de spreker zelf waardoor hij niet meer vrijuit kan presenteren.

Multi-tasken met je aandacht is geen optie. Je aandacht is óf hoofdzakelijk bij je publiek, óf bij materiaal, óf bij jezelf. Hoe meer je met je bewustzijn bij jezelf bent, hoe minder je bewustzijn bij je publiek is. We noemen dit ook wel een verhoogd zelfbewustzijn. Dit leidt onherroepelijk tot verlies aan contact met het publiek. En tot meer spreekangst bij jezelf.

Wanneer je je onzeker voelt over je materiaal, maakt dit je ook onzeker over jezelf. Des te meer ben je met je aandacht bij jezelf, en des te minder bij je publiek.

En hoe meer je met die exercitie bezig bent, hoe zenuwachtiger je wordt; en hoe sterker je spreekangst ervaart. Niets vreemds eigenlijk. De kiem van spreekangst wordt dus al in de voorbereiding gelegd.

Voorbereiding

En met wat voor idee bereid jij je voor? Ga je een act opvoeren? Veel mensen die een presentatie of lezing moeten geven, gaan die oefenen voor de spiegel. Zij leren soms woordelijk hun speech uit hun hoofd. Elk gebaar, elk grapje is voorbereid.

Dit verhoogd de spanning en geeft een zeer hoge goed/fout waarde in het hoofd.

Wil je leren om op een natuurlijke manier het gesprek aan te gaan met je publiek, waarbij je de interactie met hen als iets natuurlijks en vanzelfsprekends beschouwd?

Spreekangst overwinnen is mogelijk en eenvoudig!

Presenteren zonder spreekangst, is als vliegen zo vrij als een vogel.

Een vogel ‘probeert’ niet te vliegen, hij vliegt! Hij gebruikt alles wat hij heeft op de juiste manier zonder over zichzelf na te denken.

Iedere keer weer blijkt dat met het toepassen van deze krachtige strategieën het afrekenen met spreekangst een feit is. Mijn deelnemers ervaren een diepgaande herkenning en erkenning van verkeerd gerichte aandacht, verwachtingen, en voorbereiding. Het aanleren van deze voor hen nieuwe krachtige strategie luidde het einde van spreekangst in.

Maar ook het begin van plezier hebben in presenteren!

Met deze eenvoudige en krachtige aanpak en oefeningen in de praktijk, is spreekangst overwinnen mogelijk!

Je zult er niet alleen van profiteren als je voor een publiek staat, maar in elk contact met groepen en individuen zul je je sterk voelen en met plezier presenteren.

Leer met een training van Ruud van den Berg spreekangst te overwinnen

Met plezier presenteren is een mindset die ik mijzelf aangeleerd heb. Van een onzekere stotterende zwetende spreker naar een spreker met impact.

Uitvoerig intakegesprek over jouw specifieke vorm van spreekangst

Wanneer je op zoek gaat naar een training, zorg er dan voor dat je van te voren een goede inschatting kunt maken van wat je aangeboden wordt. Bij mij krijg je, voordat je je aanmeldt voor een training, eerst een kosteloos intake gesprek.

In dat gesprek komt al veel aan de orde met betrekking tot de achtergrond van jouw spreekangst. Je komt zo ook te weten of je toekomstige trainer je begrijpt, of hij bereid is jou als persoon te zien, of slechts als iemand die deel uit maakt van een groep. Je kunt jezelf zo een beeld vormen van de manier waarop je geholpen gaat worden, terwijl het nog steeds een vrijblijvende kosteloze intake betreft.

Daarna krijg je alle tijd om na te denken en te beslissen of deze training iets is wat je wilt gaan proberen. Velen zijn jou voorgegaan en hebben hun spreekangst volledig overwonnen. Maak spreekangst overwinnen tot een topprioriteit. Het zal je leven en je levensgeluk ingrijpend op een hoger plan brengen.

Stap voor stap Spreekangst overwinnen

Tijdens deze cursus Spreekangst overwinnen leer je hoe je stap voor stap strategieën ontwikkelt waarmee je ontspannen kunt presenteren. Schroom niet contact met mij op te nemen, ik help je graag om een juiste keuze voor een training te maken.

Vraag nu een vrijblijvende en kosteloze intake aan!

Mail mij of bel mij voor een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek op info@sprekenleren.nl of telefonisch op 06 16 094 322

Er was eens…de krachtigste start van een presentatie

De kracht van een stilte in een presentatie

De kracht van pauzes in je presentatie

Bereik het hart met een stilte in je presentatie

Winston Churchill bereikt het hart van zijn publiek met welgekozen stiltes in zijn presentaties

Stilte is een ondergewaardeerde sterke kracht.

Heb je wel eens op een treinreis in een stiltecoupé gezeten? Dan weet je hoe weinig mensen stil kunnen zijn. We zijn heel vaak omringd door geluid. Ook in communicatie gaan mensen stiltes graag uit de weg. Het lijkt wel alsof we bang zijn voor stilte, alsof het saai of verontrustend is. Toch is er niets zo krachtig als het gebruik van korte pauzes in je presentatie. 

We worden omringd door het geluid van verkeer, van pratende of luid discussiërende mensen, van joelende kinderen. Of van muziek uit onze headsets.

Het is in Nederland een hele opgave om een plaats te vinden waar je, behalve af en toe het fluiten van een vogel, helemaal niets kunt horen. Heb je toch zo’n plekje gevonden? Ervaar dan hoe heilzaam en rustgevend stilte kan zijn.

Het is alsof je hoofd zich met een sereniteit vult die alle zorgen en beslommeringen laat oplossen en verdwijnen.

In onze communicatie laten we niet graag een stilte vallen. Toch weten we allemaal dat stiltes aanzetten tot het uiten van gedachten bij de ander. Geen wonder dat psychologen na een vraag zo nodig een lange pauze inlassen die de cliënt aanzet om over zichzelf na te denken.

Probeer dat zelf maar eens uit als je met iemand praat. Gebruik een stilte niet meteen voor een betoog van jouw kant, en ervaar wat er dan gebeurt. Het zal je verrassen!

Stiltes zijn niet eng

Waarom zijn we bang om stiltes te laten vallen in een presentatie? Korte pauzes juist bewust in te zetten als een krachtig instrument in ons verhaal?

Bij velen heerst het idee dat een assertieve en dynamische houding de sleutel tot succes is. Dat presenteren dus vooral betekent dat we veel en enthousiast praten.

Het tegendeel is waar. Een presentatie zonder pauzes kan duiden op onzekerheid, waarbij we de indruk kunnen wekken dat we de zinnen zo snel mogelijk uit willen spreken en zo weinig mogelijk bedenktijd willen gunnen aan het publiek. 

De stiltes van Winston Churchill.

Een prachtig voorbeeld van de kracht van stiltes in presentaties zijn de speeches van Winston Churchill.

In de film The Darkest Hour kun je daar een paar sterkte staaltjes van horen. Wanneer je op YouTube naar een live redevoering van hem luistert, let dan op hoe hij pauzes gebruikt als een krachtig instrument om te overtuigen. Speel bijvoorbeeld het fragment af: ‘We Shall Fight on the Beaches’. Wat valt je op?

Na iedere zin of deel van een zin is er een beladen stilte die de ernst van zijn woorden laat uitkomen. “We shall go on to the end,… we shall fight in France,… we shall fight on the seas and oceans… we shall fight.. with growing confidence and growing strength in the air,… we shall defend our Island,… whatever the cost may be,… we shall fight on the beaches,… we shall fight on the landing grounds,… we shall fight in the fields.. and in the streets,… we shall fight in the hills,… we shall never surrender,…”

Dit is allemaal één zin en die gaat zelfs nog even door.

Wat is het effect van de pauzes die Winston Churchill inlast? Elk zinsdeel wordt belangrijk en zwaarwegend. De luisteraars worden naar een dramatisch hoogtepunt gevoerd en raken ervan overtuigd dat Engeland absoluut de overwinning zal behalen.

Hoe werken stiltes in een presentatie?

Begin als eerste met een stilte moment.

Wacht even met praten als je het podium opkomt en het publiek aankijkt. Het is je eerste contact met het publiek als je merkt dat het publiek stopt met praten. Je schept nu verwachting voor wat er komen gaat.

Je creëert ook rust bij jezelf.

Gebruik ook pauzes tussen de zinnen en gedachten, dan krijgt je publiek de tijd om na te denken over wat je gezegd hebt.

Er wordt verwachting gewekt over wat er nog meer gaat komen.

Je kunt daardoor oogcontact met je publiek krijgen en van hun gezicht aflezen of ze je begrijpen. Of ze meegesleept worden in jouw verhaal. Er komt tijd vrij om na te denken over hoe je de volgende zin het beste kunt formuleren. Hoe groter de impact van je woorden moet zijn, hoe belangrijker pauzes worden.

Als je een  pauze na een vraag inlast, roept dat spanning op, nieuwsgierigheid naar het antwoord.

Laat na de laatste zin een stilte vallen, je publiek zal vanzelf gaan applaudisseren. Vertrek niet tijdens het applaus, maar neem dat met een brede glimlach en in stilte van jouw kant in ontvangst.

Wil je leren hoe jij stiltes kan inzetten als een krachtig instrument in jouw presentaties? Hoe dit je publiek kan motiveren en engageren? Kijk op sprekenleren.nl voor de diverse mogelijkheden.

Neem contact op via info@sprekenleren.nl, of bel met mij via 06 16 094 322 of gebruik het contactformulier.