“I have a dream’ geïmproviseerd tijdens een goed voorbereide presentatie werd wereldberoemd en onvergetelijk. Ook jij kunt leren presenteren op dit niveau.

Leren presenteren – met het geheim en de kracht van improvisatie

Niets op het gebied van presenteren, is te vergelijken met de kracht en invloed die improvisatie heeft op het hart van je toehoorders tijdens je presentatie. Wanneer je wilt leren presenteren, is het van het allergrootste belang dat je je deze presentatievaardigheid eigen maakt.

Weinig mensen weten dat de voorbereide tekst van de “droom toespraak” van Martin Luther King waarmee hij het podium opging, niet de passage bevatte die begon met de woorden ” I have a dream.” In zijn boek “Behind the Dream” vertelt speechwriter Clarence B. Jones openhartig over bijzonderheden die zich voordeden voor en tijdens deze toespraak. Het meest onverwachte daarin is wel dat hij beschrijft wat deze toespraak zo indrukwekkend heeft gemaakt. Hij vertelt openhartig dat de woorden “I have a dream” niet door hem in het originele manuscript waren opgenomen.

Wat betekent improviseren eigenlijk?

Improviseren betekent letterlijk “voordragen zonder eerdere rechtstreekse voorbereiding”. Het is niet hetzelfde als voor de ‘vuist weg spreken,’ ook al doet iemand die improviseert dat noodzakelijkerwijs wel. Het betekent in staat te zijn een spontaan bij hem opkomend denkbeeld te bespreken dat hij niet heeft voorbereid. Het betreft een gedachte die in lijn is met zijn voorbereide tekst, die zijn verhaal versterkt, zonder dat hij deze op papier heeft gezet. Het verschil is dat iemand die voor de ‘vuist weg spreekt’ zijn tekst op papier heeft staan, maar in staat is deze vrij van zijn papier te presenteren, zonder deze voor te lezen. Hij neemt de gedachte in zich op en vertelt deze met woorden die op dat moment in zijn gedachten opkomen. Zo is ‘voor de vuist weg presenteren’ een belangrijke stap voorwaarts in iemands groei als spreker. Echter, iemand die in staat is te improviseren gaat nog minstens twee stappen verder.

Improviseren is een presentatievaardigheid. Je kunt leren presenteren!

Improviseren is een presentatievaardigheid. Het geheim van improviseren is wel dat het hand in hand gaat met flow en inspiratie. Door deze flow en de inspiratie komt er een gedachte of een idee in iemand op, en overziet hij alle betrokken factoren. Zonder er een seconde onzeker over te zijn, weet hij precies wat er gaat gebeuren. Hij weet hoe hij het onderwerp zal aansnijden, wat de kern ervan is, wat de invloed ervan op de verhaallijn zal zijn. Hij beseft hoe het van invloed zal zijn op zijn publiek, en hoe het de lengte van zijn presentatie zal beïnvloeden. Ook weet hij waar het zal aansluiten bij zijn verdere toespraak. Dit is op zichzelf zo complex dat hiervoor bijna geen vuistregels aan te geven zijn.

Je kunt leren presenteren met een diep niveau van verbinding met je toehoorders

Alleen wanneer een spreker geheel opgaat in zijn onderwerp, er als het ware mee versmelt, kan een spontane gedachte of idee zich plotseling in haar volle omvang aan het geestesoog van de spreker laten zien. In dit proces is er niet alleen geen spreekangst meer, maar slechts positieve opwinding in het hart van de spreker. Zijn hart staat in vuur en vlam, hij wordt één met zijn onderwerp, en hij is volledig authentiek in zijn presentatie. Hij is in staat zich op een dieper niveau te verbinden met zijn toehoorders. Hij zal nu een boodschap naar hun hart kunnen brengen die voor altijd onthouden zal worden. Niets zal een spreker en zijn toehoorders meer vreugde schenken dan de ervaring van een geïmproviseerde gesproken gedachte. Deze komt recht uit het hart en de geest van de spreker. Het is een versmelting van opgebouwde inzichten met het actuele onderwerp waarvan de spreker slechts het doorgeefluik mag zijn.

Leer improviseren tijdens het presenteren!

Wanneer je een presentatietraining zoekt en je wilt leren presenteren met invloed, is dit het belangrijkste wat je kunt leren. Niet veel trainingsbureaus wagen zich er aan om je deze belangrijke presentatievaardigheid bij te brengen en je daarin te trainen.

Iemand leren om onderwerpen mee te nemen naar het hart van een toehoorders, was eens mijn droom. Vandaag de dag is mijn droom werkelijkheid geworden. Maak ook jouw droom waar. Vraag om een vrijblijvend en kosteloos intake gesprek door te mailen naar info@sprekenleren.nl, te bellen met mij op 06 16 094 322 of door het contactformulier te gebruiken.