Berichten

Presentatietrainingen, leren presenteren, presentatie maken, presentaties maken, sprekenleren, leren spreken, presentatievaardigheden, krachtige presentaties maken, krachtig presenteren, spreekangst overwinnen, spreekangst beheersen, presentatie verbeteren, presentatievaardigheden, spreken voor publiek, TED waardig presenteren, training spreekangst, spreekangsttraining, wat te doen aan spreekangst, spreekcoach, presentatiecoach, presentatietraining, spreektraining, presentatiecoaching, spreekcoaching, spreken met impact, presenteren met impact, Ruud van den Berg, Personal coaching, storytelling, presenteren met maximale invloed, presentatievaardigheden verbeteren, improviseren

Leer de kracht van improviseren tijdens het presenteren,

“I have a dream’ geïmproviseerd tijdens een goed voorbereide presentatie werd wereldberoemd en onvergetelijk. Leer improviseren tijdens het presenteren. Het is een belangrijke presentatievaardigheid

De kracht van improviseren tijdens een presentatie

Niets op het gebied van presenteren, is te vergelijken met de kracht en invloed die improvisatie heeft op het hart van je toehoorders tijdens je presentatie. Leren improviseren tijdens het presenteren is misschien wel de grootste stap vooruit in je ontwikkeling als spreker.

Weinig mensen weten dat de voorbereide tekst van de “droom toespraak” van Martin Luther King waarmee hij het podium opging, niet de passage bevatte die begon met de woorden ” I have a dream.”  In zijn boek “Behind the Dream” verteld speechwriter Clarence B. Jones openhartig over bijzonderheden die zich voordeden voor en tijdens deze toespraak. Het meest onverwachte daarin is wel dat hij erkent dat wat deze toespraak zo indrukwekkend heeft gemaakt, namelijk de woorden “I have a dream” en waar die droom over ging, niet door hem in het originele manuscript waren opgenomen.

Improviseren betekent letterlijk “voordragen zonder eerdere rechtstreekse voorbereiding.” Het is niet hetzelfde als voor de ‘vuist weg spreken,’ ook al doet iemand die improviseert dat noodzakelijkerwijs wel. Het verschil is dat iemand die voor de ‘vuist weg spreekt’ zijn tekst op papier heeft staan, maar in staat is deze vrij van zijn papier te presenteren, zonder deze voor te lezen. Hij neemt de gedachte in zich op en vertelt deze met woorden die op dat moment in zijn gedachten opkomen. Zo is ‘voor de vuist weg presenteren’ een belangrijke stap voorwaarts in iemands groei als spreker. Echter, iemand die in staat is te improviseren gaat nog minstens twee stappen verder.

Improviseren is een presentatievaardigheid

waarbij iemand in staat is een spontaan bij hem opkomende coherente gedachte te bespreken in lijn met zijn voorbereide tekst, zonder dat hij deze dus in de actuele context heeft voorbereid. Door de flow en de inspiratie van het moment komt er een gedachte of een idee in hem op, en overziet hij op het moment dat het gebeurt alle betrokken factoren. Hij weet hoe hij het onderwerp zal aansnijden, wat de kern ervan is, wat de invloed ervan op de verhaallijn zal zijn, hoe het van invloed zal zijn op zijn publiek, hoe het de lengte van zijn presentatie zal beïnvloeden en waar het zal aansluiten bij zijn verdere toespraak. Dit is op zichzelf zo complex dat hiervoor bijna geen vuistregels aan te geven zijn.

Bijna, want ondanks dit alles, is het belangrijk over dit fenomeen na te denken. Improvisatie gaat hand in hand met flow en inspiratie. Alleen wanneer een spreker geheel opgaat in zijn onderwerp, er als het ware mee versmelt, kan een spontane gedachte of idee zich plotseling in haar volle omvang aan het geestesoog van de spreker laten zien. In dit proces is er niet alleen geen spreekangst meer, maar slechts positieve opwinding in het hart van de spreker. Zijn hart staat in vuur en vlam, hij wordt één met zijn onderwerp, en hij is volledig authentiek in zijn presentatie. Hij is in staat zich op een dieper niveau te verbinden met zijn toehoorders en zal een boodschap naar hun hart kunnen brengen die voor altijd onthouden zal worden. Niets zal hem en zijn toehoorders  meer vreugde schenken dan de ervaring van een geïmproviseerde gedachte recht uit het hart en de geest van de spreker. Het is een versmelting van opgebouwde inzichten met het actuele onderwerp waarvan de spreker slechts het doorgeefluik mag zijn.

Leer improviseren tijdens het presenteren!

Iemand leren om onderwerpen mee te nemen naar het hart van een toehoorders, was eens mijn droom. Vandaag de dag, is deze werkelijkheid geworden. Maak ook jouw droom waar. Mail mij of bel met mij persoonlijk op 06 16 094 322. 

Presentatietrainingen, leren presenteren, presentatie maken, presentaties maken, sprekenleren, leren spreken, presentatievaardigheden, krachtige presentaties maken, krachtig presenteren, spreekangst overwinnen, spreekangst beheersen, presentatie verbeteren, presentatievaardigheden, spreken voor publiek, TED waardig presenteren, training spreekangst, spreekangsttraining, wat te doen aan spreekangst, spreekcoach, presentatiecoach, presentatietraining, spreektraining, presentatiecoaching, spreekcoaching, spreken met impact, presenteren met impact, Ruud van den Berg, Personal coaching, storytelling, presenteren met maximale invloed, presentatievaardigheden verbeteren, improviseren

Spreekangst overwinnen – een training die je leven verandert

Spreekangst overwinnen-een topprioriteit

Voel je je gevangen in je zelf, terwijl je zoveel te bieden hebt? Maak spreekangst overwinnen dan tot een topprioriteit.

Spreekangst overwinnen – een training die je leven verandert!

Wil jij graag je spreekangst overwinnen? Als trainer op dit gebied heb ik veel mensen geholpen die dachten het overwinnen van hiervan in hun geval niet mogelijk was. De meesten van hen hadden het gevoel gevangen te zitten in de greep van spreekangst. Herken jij dit gevoel? Een ogenschijnlijk eenvoudig voorstelrondje kan dan al leiden tot hartkloppingen. Soms lukt het niet eens dat te vertellen over jezelf wat je in gedachten had. Jezelf in het middelpunt voelen staan kan al tot paniekgevoelen leiden en vluchtgedrag teweeg brengen. Presentaties laat je maar wat graag anderen over, zelfs als het bij je functie of rol hoort. En wanneer je het die ander dan hoort doen, lijkt het zo eenvoudig te zijn. Hoe zou jou leven eruit zien, als je sprekend voor een publiek, gewoon jezelf zou durven te zijn? Wat als je authentiek zou kunnen presenteren, en iedereen met belangstelling naar je zou luisteren? Zou dat je leven en je geluksgevoel niet ingrijpend beïnvloeden? Wanneer trek jij die stoute schoenen van moed aan, en ga je de vijand in de ogen kijken en verslaan? Velen zijn jou voorgegaan, en ik sta klaar om met jou je droom waar te laten worden.

Spreekangst overwinnen – iets anders dan een beetje kalmeren.

Een zoektocht langs de vele trainingsbureau’s die prachtige beloftes doen wekken soms de illusie dat spreekangst iets bruikbaars is. Zij wekken de indruk dat met gebruikmaking van enkele tips en trucs mensen geholpen kunnen worden. In andere gevallen lijkt het wel op een behandeling in een autowasstraat, een soort ‘wash and g’o voor spreekangst. Deze week kwam ik een stukje tegen in een blad van een gerenomeerd trainingsbureau waarin spreekangst als nuttig werd gepresenteerd. Er werd benadrukt dat de teweeg gebrachte opwinding gebruikt kon worden om beter te presteren. De schrijver van dit stukje doet voorkomen of spreekangst iets bruikbaars zou zijn.  Het zou gezien kunnen worden als concentratie verhogende ‘excitement’ voor een presentatie. Dus niet je best gaan doen om spreekangst te overwinnen maar te gebruiken om tot een topprestatie te komen. Deze leugen zou gemakkelijk te doorzien zijn ware het niet dat er een beetje waarheid in zit. Vanzelfsprekend geld voor iedereen dat een beetje extra adrenaline in het bloed je helpt om tot hogere prestaties te komen.

Symptomen van spreekangst

Er wordt echter iets belangrijks over het hoofd gezien. Iemand die met een krachtige vorm van spreekangst kampt, heeft heftige symptomen. Iemand die werkelijk lijdt aan deze beklemmende en allesoverheersende angst, blokkeert volledig zodra hij voor een publiek staat. Zodra hij zijn mond wil open doen, heeft hij last van trillende ledematen. Ook heeft hij een droge mond, kan niet goed slikken, en heeft soms knikkende knieën. Ook heftig transpireren, stotteren, een volledige black-out, en zelfs flauwvallen komen voor. Natuurlijk verschillen de symptomen van persoon tot persoon. Maar een ding is zeker, deze symptomen werken niet als een hulp voor je  om beter te kunnen presteren. Sterker nog, de kans dat je je onbegrepen voelt neemt alleen maar toe. Je kunt gaan  denken dat je niet meer te helpen bent. Het kan je dus  het gevoel geven dat wat jij hebt veel erger is dan wat wie maar ook heeft. En dat het iets is waar niets meer aan te doen is. Spreekangst is heel iets anders dan zenuwachtig zijn en beetje extra spanning ervaren is helaas niet hetzelfde als spreekangst. Maar een geruststelling is op zijn plaats: spreekangst overwinnen is mogelijk, ook voor jou!

Spreekangst overwinnen is definitief!

Spreekangst is eigenlijk een vorm van een sociale fobie. Aangezien dit in velerlei vormen en gradaties kan voorkomen met zeer uiteenlopende fysieke symptomen, is elk individuele geval uniek te noemen. In mijn praktijk blijkt dat met individuele training, afgestemd op de persoon, voor iedereen een wereld te winnen is. Met gebruikmaking van een aantal erkende methoden gericht op het aanpakken van denkbeelden en overtuigingen, is spreekangst overwinnen binnen jouw bereik. Al mijn cliënten hebben ervaren dat een diepgaande herkenning en erkenning van ingebakken overtuigingen tot succes bijdraagt. Deze overtuigingen aanpakken door intensieve gesprekken en oefeningen in de praktijk, hebben tot het het definitief overwinnen van hun spreekangst geleid. Spreekangst overwinnen is dus gelukkig zeker mogelijk. Deze training die je bij mij ontvangt, is er een die je leven echt verandert. Je zult er niet alleen van profiteren staande of zittend voor een publiek, maar in elk contact met groepen en individuen zul je je sterk voelen en je presentatie onder controle hebben.

Uitvoerig intakegesprek over jouw specifieke vorm van spreekangst

Wanneer je op zoek gaat naar een training, zorg er dan voor dat je van te voren een goede inschatting kan maken van wat je aangeboden wordt. Bij mij krijg je daarom altijd voordat je je aanmeldt eerst kosteloos intake gesprek. In dat gesprek komt al veel aan de orde met betrekking tot de achtergrond van jouw spreekangst. Je komt zo ook te weten of je toekomstige trainer je begrijpt, of hij bereidt is jou als persoon te zien, of slechts als iemand die deel uit maakt van een groep. Je kunt jezelf zo een beeld vormen van de manier waarop je geholpen gaat worden, terwijl het nog steeds een vrijblijvende kosteloze intake betreft. Daarna krijg je alle tijd om na te denken en te beslissen of deze training iets is wat je wilt gaan proberen. Velen zijn jou voorgegaan en hebben hun spreekangst volledig overwonnen. Maak het overwinnen ervan tot een topprioriteit. Het zal je leven en je levensgeluk ingrijpend op een hoger plan brengen.

Vraag een vrijblijvende kosteloze intake aan!

Je mag mij bellen of mailen voor het aanvragen van zo’n vrijblijvend en kosteloos intake gesprek op 06 16 094 322 of mail mij op info@sprekenleren.