Tag Archief van: spreekcoaching

Presentatietrainingen, leren presenteren, presentatie maken, presentaties maken, sprekenleren, leren spreken, presentatievaardigheden, krachtige presentaties maken, krachtig presenteren, spreekangst overwinnen, spreekangst beheersen, presentatie verbeteren, presentatievaardigheden, spreken voor publiek, TED waardig presenteren, training spreekangst, spreekangsttraining, wat te doen aan spreekangst, spreekcoach, presentatiecoach, presentatietraining, spreektraining, presentatiecoaching, spreekcoaching, spreken met impact, presenteren met impact, Ruud van den Berg, Personal coaching, storytelling, presenteren met maximale invloed, presentatievaardigheden verbeteren, improviseren

Ervaar de kracht van improviseren tijdens het presenteren

"Deze

” src=”https://sprekenleren.nl/wp-content/uploads/2017/05/Martin-Luther-King.jpeg” alt=”” width=”275″ height=”183″> “I have a dream’ geïmproviseerd tijdens een goed voorbereide presentatie werd wereldberoemd en onvergetelijk. Leer improviseren tijdens het presenteren. Het is een belangrijke presentatievaardigheid.

De kracht van improviseren tijdens een presentatie

Niets op het gebied van presenteren, is te vergelijken met de kracht en invloed die improvisatie heeft op het hart van je toehoorders tijdens je presentatie. Leren improviseren tijdens het presenteren is misschien wel de grootste stap vooruit in je ontwikkeling als spreker.

Weinig mensen weten dat de voorbereide tekst van de “droom toespraak” van Martin Luther King waarmee hij het podium opging, niet de passage bevatte die begon met de woorden ” I have a dream.”  In zijn boek “Behind the Dream” vertelt speechwriter Clarence B. Jones openhartig over bijzonderheden die zich voordeden voor en tijdens deze toespraak. Het meest onverwachte daarin is dat hij schrijft dat wat deze toespraak zo indrukwekkend heeft gemaakt, niet door hem in het originele manuscript was opgenomen. De onvergetelijke woorden “I have a dream” heeft de spreker zelf tijdens het spreken geïmproviseerd toegevoegd.

Improviseren betekent letterlijk “voordragen zonder eerdere rechtstreekse voorbereiding.” Het is niet hetzelfde als voor de ‘vuist weg spreken,’ ook al doet iemand die improviseert dat noodzakelijkerwijs wel. Het verschil is dat iemand die voor de ‘vuist weg spreekt’ zijn tekst op papier heeft staan, maar in staat is deze vrij van zijn papier te presenteren, zonder deze voor te lezen. Hij neemt de gedachte in zich op en vertelt deze met woorden die op dat moment in zijn gedachten opkomen. Zo is ‘voor de vuist weg presenteren’ een belangrijke stap voorwaarts in iemands groei als spreker. Maar iemand die in staat is te improviseren, gaat nog een stap verder.

Improviseren is een presentatievaardigheid

Improvisatie stelt iemand in staat een spontaan bij hem opkomende coherente gedachte te bespreken in lijn met zijn voorbereide tekst. Hij doet dit zonder dat hij deze in de context heeft voorbereid. Door de flow en de inspiratie van het moment komt er een gedachte of een idee in hem op, en overziet hij op het moment dat het gebeurt alle betrokken factoren. Hij weet hoe hij het onderwerp zal aansnijden, wat de kern ervan is, wat de invloed ervan op de verhaallijn zal zijn. Hij overziet hoe het van invloed zal zijn op zijn publiek, hoe het de lengte van zijn presentatie zal beïnvloeden en waar het zal aansluiten bij zijn verdere toespraak. Dit is op zichzelf zo complex dat hiervoor bijna geen vuistregels aan te geven zijn.

Bijna, want ondanks dit alles, is het belangrijk over dit fenomeen na te denken. Improvisatie gaat hand in hand met flow en inspiratie. Alleen wanneer een spreker geheel opgaat in zijn onderwerp, er als het ware mee versmelt, kan een spontane gedachte of idee zich plotseling in haar volle omvang aan het geestesoog van de spreker laten zien.

Leer improviseren tijdens het presenteren!

In dit proces is er niet alleen geen spreekangst meer, maar slechts positieve opwinding voelbaar je hart. Je staat in vuur en vlam, en wordt één met je onderwerp. Je bent nu volledig  authentiek. Je verbindt je op een dieper niveau met je toehoorders en je boodschap die je rechtstreeks naar hun hart brengt zal voor altijd onthouden worden. Niets zal jou en je toehoorders meer vreugde schenken dan de ervaring van een geïmproviseerde gedachte recht uit je hart en geest uitgesproken. Het is een versmelting van opgebouwde inzichten met het actuele onderwerp waarvan jij slechts het doorgeefluik mag zijn.

Iemand leren om onderwerpen mee te nemen naar het hart van een toehoorders, was eens mijn droom. Vandaag de dag, is deze werkelijkheid geworden. Maak ook jouw droom waar. Mail mij of bel met mij persoonlijk op 06 16 094 322.